ỐP LƯNG - BAO DA

PHỤ KIỆN ONMAX
157 HOÀNG DIỆU 2 - LINH TRUNG - THỦ ĐỨC
ZALO: 0989 431 689
CHUYÊN PHÂN PHỐI - ỐP LƯNG, BAO DA-PHỤ KIỆN ĐIỆN THOẠI-VI TÍNH

NHẬN ĐẶT HÀNG THEO YÊU CẦU


BẢNG BÁO GIÁ

 

SẢN PHẨM

GIÁ

BH

  ỐP SILICON TRONG SUỐT CÁC DÒNG IP,SS,OPPO

2.7  

ỐP ĐEN CÁC MÃ IP, SAMSUNG, OPPO

6  

  ỐP TRONG LOẠI DÀY CÁC MÃ 5-6-6LUS-7-7LUS

10  

  ỐP CHẤM BI CÁC MÃ IP, SS,OPPO

 

7  

  ỐP TRONG XA CÁC DÒNG SS, IP,OPPO

15  

ỐP OU TRONG

 

19  

ỐP OU MÀU

23  

ỐP DẺO GIẢ OU 5G, 6G, 6P, 7G, 7P-J2P-J5P-J7P-J7PRO-J520-J510-A510-A710-A520-A720-A37-A59-F3-F3P-S8-C9PRO

10  

ỐP DẺO HOA HỒNG IPHONE 5G, 6G, 6P, 7G, 7P

24  

ỐP MẠ VÀNG KIM CƯƠNG(5-6-6LUS-7-7LUS)

23  

ỐP HOA ĐÁ NHỎ (5-6-6LUS-7-7LUS-J3-J5-J7-J510-J710-J7P-A37-A35-A59)

23  

ỐP VIỀN ĐÁ NHIỀU HÌNH 5-6-6P-7-7P-J5-J7-J2P

23  

ỐP GƯƠNG CÁC DÒNG SAMSUNG, OPPO, IPHONE

25  

ỐP PUG 5-6-7-6P-7P-A59-J7P

14  

ỐP GẤU KISS ME 5-6-6P-7-7P-A59

20  

ỐP HOA ĐEN DẺO ĐÍNH ĐÁ 5-6-6P-7-7P

20  

ỐP HOA CHUÔNG CÁC MÃ 5-6-6P-7-7P-A33-A37-A59-R9-J5-J7-J310-J2P-J5P-J7P-A520-A720

28  

ỐP VÂN GỖ GIẢ 7 CÁC MÃ 5-6-6P-J2P-J5P-J7P-A33-A37-A59-A520-A720

19  

ỐP NIKE, ADIDAS.... CÁC MÃ IPHONE OPPO SAMSUNG

8  

ỐP CACBON 5-6-6P-7-7P

12  

ỐP CHỐNG SÓC CÁC MÃ5-6-6P-A37-A33-A59-J2P-J5P-J7P-A320-A520-A720

28  

ỐP ĐEN BÓNG VIỀN XI 5-6-6P-7-7P

19  

ỐP TRONG VIỀN XI 2 ĐẦU GIẢ 7(5-6-6P-7-7P)

15  

ỐP HOA ĐÁ 5-6-6P-7-7P-J2P-J5P-J7P-J5-J7J510-J710-A310-A710-A720-A520-A33-A37-A59

13  

ỐP PHONG CẢNH 5-6-6P-7P-A33-A35-A37-A59-J2P-J5P-J7P-J5-J7-J510-J710-A520-A720-J520-J720

12  

ỐP CÔ GÁI ĐÍNH ĐÁ

15  

ỐP DẺO HOA 3D 5-6-6P-J5-J510-J7-J720-J320-A520-A720-A59-F3PLUS

13  

ỐP HOA HÌNH CÔNG MÃ 5-6-6P-7-7P-A33-A59-A320-A520-A720-J5 2017-J7 2017-A710-J2P-J5P-J7P-G530-J5-J7

15  

ỐP TÁCH ĐẦU CHO 5-6-6P-7-7P-A59-A37-J5-J510-J7-J710-J2P-J5P-J7PRIME

A510-A520-A710-A720-S7-S7E-S8-S8E-C9PRO-F3-F3P

26  

ỐP HÌNH MÈO 5-6-6P-7-7P-J2P-J5P-J7P-J7PRO-A9PRO-C9PRO-A520-A720-NOTE5-A59-F3P-ZF3MAX 5.5 - ZF3MAX5.2-SONY XA1- SONY X-SONY XA

15  

ỐP HÌNH CÓ CHỐNG CHO 6-6P-7P-A59

22  

ỐP TẢN NHIỆT 5-6-6P-7-7P-J2P-J5P-J7P-S6E-S7E-S8-S8E-A59-A37-F3-A510-A520-J510

15  

ỐP TẢN NHIỆT HÌNH 5-6-7-6P-7P-A59-J7P-J2P-S8-S8P

15  

ỐP TẢN NHIỆT 5-6-6P-7-7P

15  

SHENGO HÌNH 6-6P-7-7P

3x  

SHENGO RING 6-6P-7-7P-A59-J7P-S7E-S8-S8E

5X  

SHENGO DA 5-6-6P-7-7P-A59-J7P-J2P-J5P-S8-S8P

3X  

SHEN GO

5X  

SHENGO

5X  

SHENGO

5X  

ỐP GIẢ DA VÂN ĐEN 5-6-6P-7-7P-A510-A710-A320-A520-A720 A31-A33-A35-A37-A59-J2P-J5P-J7P-J310-J5-J7-J710

14  

ỐP HÌNH ĐỒNG HỒ 5-6-6P-J2P-J5P-J7P-A520-A320-A720-A33

14  

ỐP HỌA TIẾT IP5-6-6P-7-7P-A59-A37-F3-J5-J7P-A510-A520-A710-A720

25  

ỐP HOA BAILIO 5-6-6P-7P-J2P-J5P-J7P-A33-A37-A59 J310-J510-J710-J5-J7-A520-A720

17  

ỐP HÌNH NỔI 5-6-6P-7-7P-A33-A37-A59-J5-J7-J510-J710-A710-J2P-J5P-J7P-A320-A5 2017-A7 2017-J3 2017-J5 2017-J7 2017 S8 S8PLUS-F3-F3P-A57

25  

ỐP FM ĐỦ HÌNH CÁC MÃ 5-6-6P-7-7P-A31-A33-A35-A37-A59-R9-J210-J3-J5 J510-J7-J710-G530A310-A510-A710-A320-A520-A720-J2P-J5P-J7P

18  

ỐP HÌNH MỚI 5-6-6P-7-7P-A33-A35-A37-A59-J2P-J7P-J5PRO-J7PRO

 

15  

ỐP HÌNH FILA 5-6-6P-7-7P-J2P-J5P-J7P-J3PRO-J7PRO-A37-F3-A35-A59

 

15  

ỐP HÌNH 5-6-6P-7-7P-J2P-J5P-J7P-J3PRO-J7PRO-C9PRO-A9-A320-A520-A720-A37-F3-A35-A59-F3LITE-F3P-XA-ZEN 3MAX5.5 5.2

15  

ỐP HOA 5-6-6P-A33-A37-A39-A59-J2P-J5P-J7P-J3PRO-J7PRO

14  

ỐP ĐEN HOA 5-6-6P-7-7P

17  

ỐP HOA DÂY CHO IP 5-6-6P-7-7P-A59

25  

ỐP DẺO MÀU ĐỎ CHO IP 5-6-6P-7-7P

6  

ỐP DẺO MÀU ĐỎ GIẢ VU CHO IP 5-6-6P-7-7P

10  

ỐP DẺO MÀU ĐỎ CHO IP 5-6-6P-7-7P

15  

ỐP DẺO MÀU ĐỎ 5-6-6P-7-7P-J7P-A59

15  

ỐP DẺO MÀU ĐỎ 5-6-6P-7-7P

15  

ỐP NHIỆT HIỆN VÂN TAY 5-6-6P-7-7P

30  

ỐP DẠ QUANG 5-6-6P-7-7P-A59-J7PRIME

25  

ỐP 360 TẢN NHIỆT 6-6P-7-7P

27  

ỐP +KÍNH CƯỜNG LỰC 5-6-6P-7-7P

3X  

ỐP 360 5-6-6P-7-7P-A59

28  

ỐP 360 BẢO VỆ MÀN HÌNH BẰNG CƯỜNG LỰC

27  

BAO DA

   
BAO DA ĐA NĂNG    
     
     
     

BAO DA SAMSUNG TAB T280/T285

70  

BAO DA SAMSUNG TAB T560/T565

75  

BAO DA SAMSUNG TAB P585

75  

BAO DA IPAD MINI 1/2/3 BYZ

70  

BAO DA IPAD MINI 4 BYZ

70  

BAO DA IPAD 2/3/4 BYZ

75  

BAO DA IPAD 5/AIR BYZ

75  

BAO DA IPAD 6/AIR 2 BYZ

75  

BAO DA IPAD 2017 BYZ

75  

BAO DA IPAD MINI 1/2/3 KAKU

60  

BAO DA IPAD MINI 4 KAKU

60  

BAO DA IPAD 2/3/4 KAKU

65  

BAO DA IPAD 5/AIR KAKU

65  

BAO DA IPAD 6/AIR2 KAKU

65  

BAO DA SAMSUNG TAB NHỎ KAKU

60  

BAO DA SAMSUNG TAB LỚN KAKU

65  

BAO DA IPAD MINI 1/2/3 LISHEN

60  

BAO DA IPAD MINI 4 LISHEN

60  

BAO DA IPAD 2/3/4 LISHEN

65  

BAO DA IPAD 5/AIR LISHEN

65  

BAO DA IPAD 6/AIR2 LISHEN

65  

BAO DA SAMSUNG TAB NHỎ LISHEN

60  

BAO DA SAMSUNG TAB LỚN LISHEN

65  

BAO DA IPAD MINI 1/2/3 ONJESS

65  

BAO DA IPAD MINI 4 ONJESS

65  

BAO DA IPAD 2/3/4 ONJESS

70  

BAO DA IPAD 5/AIR ONJESS

70  

BAO DA IPAD 6/AIR2 ONJESS

70  

BAO DA SAMSUNG TAB NHỎ ONJESS

65  

BAO DA SAMSUNG TAB LỚN ONJESS

70  

 

1. XEM TIẾP BẢNG GIÁ SỈ Miếng dán cường lực TẠI ĐÂY

2XEM TIẾP BẢNG GIÁ SỈ Gậy chụp Hình TẠI ĐÂY

3. XEM TIẾP BẢNG GIÁ SỈ Tai nghe TẠI ĐÂY

4. XEM TIẾP BẢNG GIÁ Bộ sạc-cáp sạc-cóc sạc TẠI ĐÂY